Avís Legal

Avís Legal

Avís Legal

Amb la finalitat de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els usuaris, t’informem, en virtut de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que aquesta pàgina web és propietat de l’ASSOCIACIÓ ELISAVA ALUMNI (d’ara endavant ELISAVA ALUMNI), amb el CIF G64210214 i domicili social a LA RAMBLA Nº 30 – 32 08002, BARCELONA, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 32.462 de la primera secció.

Per qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres mitjançant l’e-mail: alumni@elisava.net.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i hi queda sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem que llegeixes detingudament. L’USUARI, al moment que utilitza el nostre portal, els continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del dit portal. Si l’usuari no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’usar aquest portal i operar per mitjà d’aquest.

El subministrament de dades personals i la compra de serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si és procedent, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts manllevats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

 

A. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat d’ELISAVA ALUMNI o de tercers que n’han adquirit drets d’explotació i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té el dret a un ús privat dels dits drets, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

ELISAVA ALUMNI és una marca registrada, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització deguda.

L’establiment dels enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el dit portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a concedir-se la categoria de col·laborador o soci.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. Condicions d’Accés a la pàgina web

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, l’accés al Campus Virtual està reservat als ALUMNI registrats prèviament que hauran d’identificar-se mitjançant contrasenyes tal i com es detalla a l’apartat següent.

L’enviament de les dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra Política de Privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, a aquestes Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà, en tot cas, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts que s’ofereixen en aquesta pàgina web, per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si és procedent, en les condicions particulars que regulen el registre com ALUMNI.

Tenint en compte la impossibilitat de control referent a la informació, continguts i serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, et comuniquem que ELISAVA queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquelles pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

ELISAVA ALUMNI es reserva el dret unilateral i sense avís previ de donar de baixa qualsevol USUARI que la organització entengui que ha vulnerat les condicions  que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d’acció. Així mateix, es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra aquells que vulneren aquestes condicions generals d’ús i l’USUARI accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renuncia formal de les dites accions. Així que aquestes romandran vigents fins els terminis de prescripció de les infraccions.

 

C. Condicions d’Accés al Campus Virtual

L’accés al campus virtual està restringit als usuaris que hagin adquirit la condició d’ALUMNI d’acord amb el procediment establert en aquesta pàgina web i que es detalla en el document de Condicions de Contractació.

L’accés al Campus Virtual és personal i individual.

L’ALUMNI es compromet a:

  1. Mantenir en secret la seva identificació (claus d’accés), i és el responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant aquesta identificació, sigui amb el seu consentiment o per negligència.
  2. Notificar a ELISAVA, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d’aquesta informació o l’accés no autoritzat per part de tercers.
  3. Utilitzar els continguts i els serveis del Campus Virtual d’una manera correcta, d’acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers.
  4. Observar una actitud i un llenguatge respectuosos a les comunicacions amb altres ALUMNI, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atenen contra els valors i la dignitat de les persones.
  5. Mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades que rebi i a no posar a disposició de tercers, amb la finalitat que sigui, dades obtingudes mitjançant llistes de distribució o per medi d’espais públics del Campus Virtual.
  6. A no utilitzar els espais públics del Campus Virtual per a finalitats comercials o publicitàries, especialment les dades contingudes al directori d’alumnes publicat. 

ELISAVA ALUMNI no assumeix cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels ALUMNI ni de les relacions privades que es puguin establir entre ells, ja sigui mitjançant els espais públics o privats, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin als fòrums de discussió que es posen a disposició dels ALUMNI. No obstant això, ELISAVA ALUMNI velarà pel compliment d’aquestes condicions d’ús.

ELISAVA ALUMNI es reserva el dret unilateral i sense avís previ de donar de baixa a qualsevol ALUMNI que entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web i/o del Campus Virtual, sense que l’ALUMNI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d’acció.

 

D. Política de Privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’ELISAVA ALUMNI i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no obtenir informació innecessària sobre l’Usuari.

Conformement a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), i Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD, t’informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens facilitis determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de  missatges de correu electrònic i que aquests siguin objecte de tractament i incorporats als fitxers d’ELISAVA ALUMNI, titular i responsable d’aquests. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament d’aquests, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix, t’informem que tots els nostres fitxers es troben inscrits legalment al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Real Decreto 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

ELISAVA es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les teves dades personals als seus fitxers. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que ens ocasioni a nosaltres o a qualsevol tercer per omplir els formularis amb dades falses, inexactes, incomplementades, no actualitzades, o amb dades de tercers.

Quines dades sol·licitem i per a quina finalitat

Les dades que et sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas estàs obligat a facilitar-nos-les, no obstant, tots són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la teva sol·licitud.

La nostra pàgina web, recull les teves dades personals mitjançant la recepció de diferents formularis i a través del correu electrònic.

A la secció FORMULARI DE REGISTRE et sol·licitem les dades personals per registrar-te com ALUMNI d’ELISAVA i facilitar-te els serveis associats així com per remetre’t informacions sobre la nostra activitat que considerem del teu interès.

Dins dels serveis associats hi ha la publicació al directori de les dades de l’ALUMNI amb l’objectiu que altres ALUMNI o persones registrades accedeixin a aquestes i puguin establir comunicacions directes a través de la web.

Així mateix, posem  a disposició una direcció de correu electrònic, amb la finalitat que ens sol·licitis qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. Si inclous dades personals al correu electrònic, o la teva direcció conté dades personals, ens autoritza a incorporar-los als nostres fitxers corresponents i les utilitzarem per respondre’t i enviar-te informacions relacionades que considerem del teu interès.

T’informem també que en el cas de recepció del teu currículum vitae a través del correu electrònic les teves dades s’incorporaran  als nostres fitxers de Recursos Humans  amb la finalitat per als casos en què es duguin a terme processos de selecció de personal presents i futurs.

En tots aquests casos, les teves dades seran incorporades a un fitxer d’”ALUMNI”. L’acceptació d’aquestes polítiques de privacitat impliquen el consentiment de l’usuari per rebre les nostres informacions comercials relacionades amb  la nostra activitat, inclusivament per medis electrònics, sempre i quan no ens indiquis el contrari mitjançant el coreu electrònic alumni@elisava.net.

ELISAVA ALUMNI, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les teves dades personals als seus fitxers.

 

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades personals

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establers legalment, i es pot dirigir a la direcció següent: ELISAVA ALUMNI – Responsable de Dades Personals – LA RAMBLA Nº 30 – 32 08002, BARCELONA.

Considerem que si no cancel·les les teves dades personals expressament dels nostres fitxers, continues interessat en seguir incorporat als dits fitxers fins que ho considerem oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Comunicació de dades

T’informem que les teves dades són tractades amb la màxima confidencialitat i que són utilitzades exclusivament per a les finalitats indicades. El registre com ALUMNI implica l’autorització expressa per a la publicació de les teves dades a la web perquè siguin accessibles per la resta de l’ALUMNI i altres persones registrades amb excepció d’aquelles dades, publicació de les quals sigui opcional i l’ALUMNI no autoritzi.

Al marge de la citada publicació no cedim ni comuniquem a cap tercer les teves dades, a excepció que l’usuari ens ho autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.

Seguretat de les teves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que hem adoptat totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de l’alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats, tal i com exigeix el Real Decreto 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les teves dades

És important que, perquè podem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis sempre que hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

Galetes

Les galetes són informacions breus que s’envien i s’emmagatzemen al disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del navegador quan aquest es connecta a una pàgina web. Les galetes es poden utilitzar per obtenir i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no es solen conservar (Galetes de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a altres tipus de serveis futurs i que es poden conservar durant un temps indefinit (Galetes persistents). Les galetes poden ser pròpies o de tercers.

Existeixen diferents tipus de galetes:

Galetes tècniques que faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, complementació de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats (vídeos, xarxes socials...).

Galetes de personalització que permeten a l’usuari accedir als serveis segons les teves preferències (idioma, navegador, configuració...).

Galetes d’anàlisi que permeten l’anàlisi anònim del comportament dels usuaris de la web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació amb la finalitat objectiva de millorar els llocs web.

Galetes publicitàries que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web.

Galetes de publicitat personalitzada que permeten la gestió dels espais publicitaris de la web en base al comportament i hàbits de navegació de l’usuari, d’on s’obté el perfil i permet personalitzar la publicitat que es mostri al navegador de l’usuari.

ELISAVA utilitza galetes tècniques, de personalització i anàlisi pròpies de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal però capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries. Per això, quan s’accedeix a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, t’hem sol·licitat el consentiment per usar-lo.

De totes maneres, t’informem que pots activar o desactivar aquestes galetes seguint les instruccions del navegador d’internet:

Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.

Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració personalitzada.

Internet Explorer: Eines -> Opcions d’internet -> Privacitat -> Configuració.

Safari: Preferències -> Seguretat.

Per a més informació, pots consultar a l’Ajuda del navegador o a les pàgines de suport dels dits navegadors:

Chrome: https://support.google.com/

FireFox: https://support.mozilla.org/ca/

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/home

Safari: http://www.apple.com/

 Comunicacions comercials per correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre ELISAVA ALUMNI i l’USUARI és per mitjà de la direcció de correu electrònic facilitada, t’informem que utilitzarem aquest medi per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal i, en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les dites comunicacions, t’informem que la acceptació d’aquestes condicions d’ús, implica l’autorització expressament per remetre’t els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant, si no vols rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic pots oposar-te a les dites comunicacions en la direcció que està indicada més a dalt, o a cada enviament que et remetem.

No ens fem responsables de la política de privacitat referent a les dades personals que es puguin facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

ELISAVA ALUMNI pot modificar aquestes polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre les dades personals que vagin apareixent, pel que n’exigeix la lectura, cada cop que ens facilitis les dades a través d’aquesta web.

 

D. Responsabilitats

Quan es posa a disposició de l’usuari aquesta pàgina web, volem oferir-te un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la presentació del dit servei, així com en els medis tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’USUARI assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat d’ELISAVA ALUMNI per causes de força major, incloses les fallides tecnològiques pròpies o alienes derivades de l’estat actual de la tecnologia.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una sobrecàrrega excessiva del funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o sistema operatiu que alteri el funcionament normal de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, i és l’únic responsable de tot efecte directe i indirecte que provingui sobre la pàgina web, incloent, de manera enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant l’usuari a mantenir indemne a ELISAVA ALUMNI per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de dits fets.

ELISAVA ALUMNI no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o que es puguin enllaçar a altres llocs web, així qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels dits continguts quedin totalment exonerats.

ELISAVA ALUMNI queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers  pel l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació referent a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error de les dites condicions, i per tant, les accepta integrament i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Tot el que és referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre privilegi, als Jutjats i Tribunals competents en cada cas.

E. Vigència de les condicions generals d’accés a la web

Aquestes Condicions Generals d’Ús s’han modificat amb data 26/04/16. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprova la data d’emissió en cada ocasió en què et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa que no s’ha produït cap modificació que t’afecti.

Per a qualsevol qüestió referent a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant les dades que han s’han indicat més amunt.